Annemarie van Balen

kernvisiemethode

Wil jij met jouw kind  starten met dé Kernvisiemethode? Inschrijven kan het hele jaar, ook tijdens vakanties!

Als kinderen de aansluiting met de lesstof missen, komt dit vaak omdat zij een voorkeur hebben voor een visuele- en gevoelsmatige aanpak. Deze ondersteuning en inzichten zijn er vaak nog niet op school. Ook wordt niet geleerd naar hun individuele leerbehoefte te kijken. De kracht van de Kernvisie methode ligt er juist in deze kinderen inzichten mee te geven en nieuwe leergereedschappen aan te reiken die ze zélf in kunnen zetten zodat het eigen leerproces gemakkelijker verloopt.

De Kernvisiemethode is een  maatwerk traject van 8 sessies van een uur (als online- of praktijksessie). We concentreren ons op belangrijke pijlers: het aanleren van de techniek van de methode, automatiseringsproblematiek rondom spelling en rekenen en - heel belangrijk nu - het welbevinden.
De studiebelasting voor het kind is minimaal; iedere dag een kwartiertje oefenen.
 
Tussen iedere sessie zit een periode van twee tot drie weken en we werken altijd in de belangrijke driehoek van coach, kind en ouder.
Aan het einde van deze Kernvisiemethode heeft je kind inzicht gekregen rondom het eigen leren en kan dit ook zelf toepassen.
Zo kan er een ontspannen en zelfverzekerde doorstart op school gemaakt worden.

Als jij graag samen met je kind een kernvisiemethode wilt volgen ben je van harte welkom!

Na het kennismakingsgesprek, waarin we onderzoeken wat de echte vraag is, gaat het om het kennis maken met de Kernvisie of is er een volledig traject gewenst?

Wat krijg je:

1) Kennismakingsgesprek
2)Volledig maatwerk traject van 8 sessies van een uur (online of praktijksessies)
3)Begeleiding via mail of whatsapp tijdens het traject
4)Extra online begeleiding

 Wat vragen we van jou:

Iedere dag een kwartiertje samen oefenen

>