Leren
Tekst

Les 0

Les 2 Hoofdstuk 1 Module 1

Leerprobleem?

Op scholen werkt men volgens een bepaalde lesmethodiek. Deze lesmethodiek moet leiden naar het opnemen, verwerken, vastleggen en kunnen reproduceren van informatie.

Men gaat er vanuit dat deze wijze van aanleren voor alle kinderen geldt. Natuurlijk weet men ook op scholen dat dit niet zo is en men steekt veel energie in de kinderen waarbij het niet allemaal vanzelf gaat.

Vaak vindt men het wenselijk om deze kinderen te typeren. Allerlei labels zijn er die inmiddels gehanteerd worden om een probleem te omschrijven. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat er niet goed gaat. 

Ik hou ervan om juist te kijken naar wat er wél goed gaat bij de kinderen! En met deze Kernvisiemethode maken we juist gebruik van de talenten van jouw kind. 

Doordat kinderen met de gelabelde leerproblemen over het algemeen behoorlijk slim zijn, alleen niet zo leren zoals school hen dat aanbiedt, op een andere manier hun informatie te laten verwerken maken we mooie stappen. Dit is een belangrijk uitgangspunt in deze training. 

Het probleem is niet het kind, maar de lesmethodiek die het aangeboden krijgt.

Pen
>