Leren
Tekst

De vier denksystemen

Les 1 Hoofdstuk 1 Module 1

In ons dagelijks leven komt veel informatie op ons af, te veel informatie om allemaal gelijk te kunnen verwerken. Om de informatiestroom te kunnen beheersen hebben we daarom geleerd ons op slechts gedeelten daarvan te focussen. 

Als je bijvoorbeeld geconcentreerd een boek aan het lezen bent, sluit je je af voor de rest van je omgeving en de daaruit voortkomende informatie. Waar iemand zich het eerst op focust, hangt af van zijn stemming én zijn persoonlijke voorkeur.

De Kernvisiemethode onderscheidt vier denksystemen ontleend aan NLP (neurolinquïstisch programmeren):

  • Visueel: gericht op beelden
  • Auditief: gericht op geluiden
  • Kinesthetisch: gericht op gevoelens
  • Digitaal: gericht op het overdenken en beredeneren

Ieder mens maakt gebruik van al deze denksystemen. We kunnen allemaal een verbeelding maken en die informatie opslaan. Doe je ogen dicht en je kan horen wat er gebeurt en er conclusies uittrekken. De informatie komt via de auditieve weg binnen. We kunnen dingen aanvoelen, de sfeer in een kamer oppikken, zonder dat we de details ervan kennen. Een sterk onderschat denksysteem wat ons veel informatie verschaft. En we kunnen informatie vanuit schrift opnemen, daarover beredeneren en deze reproduceren. Zoals gezegd gebruiken wij al deze denksystemen, maar we hebben daar wel voorkeuren in!


Pen
>